Cara Setting Class of service pabx nec Sl 1000

CLASS OF RESTRICTION : 21-05-01 = CLASS 1 :SLI KET:SEMUA ITEM DATA = 0
CLASS 2 : SLJJ KET:ITEM 1 DATA:1 ASSIGNMENT,ITEM2 S/D 15 DATA =0.
CLASS 3 : LOKAL+HP KET:ITEM 1=1 ITEM 8=1,ITEM 2 2,4,5,6,7,9 A/D ITEM 15 DATA =0
CLASS 4 ; LOKAL KET:ITEM 1=1,ITEM 8=1=ITEM 2,3,4,5,6,7,9 S/D 15 DATA =0
CLASS 5 :INTERCOM SAJA KET:ITEM 1=1 ,ITEM 8=2,ITEM 2,4,5,,6,7,9 S/D 15 DATA =0
21-06-01= TABLE SLI :ENTRY 1=00,TABLE ENTRY 2=0809,TABLE ENTRY 3=017
21-06-06 = TABLE 1(PERMIT0ENTRY
1=081,2=082,3=093,4=084,5=085,6=086,7=097,8=088,9=089.
21-06-07 = TABLE 1(LOKAL)ENTRY 1=0,2=1,3=2,4=3,5=4,6=5,7=6,8=7,9=8,1=9,11=0,12=#,13=*
– RESTRICTION CLASS FOR EXT ; 21-04-01 = EXT NO.?(200),MODE 1=PILIH CLASS DIATAS ,MODE
2=PILH CLASS DI ATAS.